Avbokningsvillkor

Avbokning vid mer än 3 månader innan cupen - Ni får tillbaka 100 % av anmälningsavgiften och deltagaravgift.

Avbokning vid mindre än 3 månader innan cupen – Ni får tillbaka 50 % av anmälningsavgiften och deltagaravgift.
Avbokning med mindre än 2 månader av cupen så betalas ej anmälningsavgiften och deltagaravgift tillbaka.

Det är ok att avboka enskild spelare fram tills två dagar innan avfärd och få tillbaks 100% av deltagaravgiften, vid exempelvis sjukdom eller andra förhinder. 

Försäkring

Varje lagledare är skyldig att tillse att samtliga deltagare är försäkrade på planen. Varje enskild deltagare ansvarar för sin personliga försäkring utanför planen. Vi erbjuder inte några försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.

Inställd turnering

Vi är inte återbetalningsansvariga, och är inte heller ansvariga för ekonomisk förlust eller skada, som kan uppstå på grund av händelser som ligger utanför arrangemangets kontroll, exempelvis krigsliknande händelse, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsåtgärd, strejk.